هیچ محصولی یافت نشد.

تست هیدرو استاتیک مخازن CNG به فرآیندی گفته می شود که تجهیزاتی از قبیل سیستم های لوله کشی، مخازن گاز، بویلر ها، و لوله ها و مخازن تحت فشار جهت دوام و نشتی مورد آزمایش و تست قرار می گیرند.

تست هیدرواستاتیک معمولا بعد از خاموشی و تعمیرات برای اطمینان از کارکرد صحیح و مناسب تمام تجهیزات یاد شده، پس از راه اندازی مجدد، لازم است. به همین دلیل آزمایش هیدرواستاتیک در زمانی که سیستم  در حال کار است، انجام نمی پذیرد و همچنین سیستم را در هنگام کار جهت نشتی و یا رشد ترک نمی توان بررسی کرد.

انجام این تست این اطمینان را حاصل می کند که سیستم در فشار مذکور به درستی کار می کند و از هزینه های گزاف مالی و انسانی ممانعت می سازد.

اگر چه هیدروتست یک تست غیر مخرب محسوب می شود، اما اگر تست هیدرواستاتیک از فشار مشخص شده ی تجهیزات فراتر برود باعث گسیختگی و شکست در آن ها می شود در نتیجه این تست نیازمند کارشناسانی خبره و دستگاه های پیشرفته جهت حفظ ایمنی تجهیزات می باشد.

اندازه گیری افزایش حجم دائم مخزن یک از مهمترین تستهایی می باشد که بایستی بر روی تمامی مخازن تولیدی و همچنین در تست دوره ای مخازن انجام گیرد. برای ایمنی و جلوگیری از خطرات ناشی از انفجار سیلندر، تست هیدرواستاتیک و معاینه فنی سیلندرهای تحت فشار و مخازن CNG بر اساس استاندارد ملی ایران انجام می گیرد.

روند کار به این صورت می باشد که با اعمال فشار هیدرولیکی (سیال آب) برابر با فشار کاری مخزن، بدنه سیلندر در اثر این فشار افزایش حجم پیدا می کند و پس از ۳۰ ثانیه در تثبیت فشار به مقدار ثابتی می رسد.

این مقدار حجم را افزایش حجم کلی (Total Volumetric Expansion) می نامند. سپس فشار مخزن را پایین می آورند و به فشار صفر نسبی می رسانند. در این صورت حجم مخزن کم شده اما به حجم اولیه نمی رسد بلکه مقدار مشخصی بالاتر از حجم اولیه خواهد داشت که اصطلاحاً افزایش حجم دائمی مخزن (Permanent Volumetric Expansion) می باشد.

با مقایسه مقدار افزایش حجم دائمی با مقدار افزایش حجم کلی در صورتی که نسبت PVE به TVE بالاتر از 10% باشد مخزن مطابق استاندارد خارج از محدوده بوده و قابل استفاده نمی باشد.