اگزوز فن یکی از اگزوز فن های در تعمیر گاه مورد نیاز در تعمیر گاه ها می باشد. از آنجا که خروج، ورود و گردش هوا در تعمیر گاه باید کنترل شده باشد، تعمیر گاه فن ها در این اتاق ها اهمیت دو چندانی دارند. معمولا در طراحی های تعمیر گاه هوا پس از مراحل مختلف فیلتراسیون از هواسازها تامین می شود و از یک سو مانند سقف وارد اتاق تمیز میشود و از سوی دیگر توسط اگزاست فن ها از اتاق خارج می شود. حال این هوا گاه به طور کامل به محیط بیرون داده می شود و یا با توجه به طراحی و کاهش مصرف انرژی هوای خارجی از اتاق تمیز و یا انرژی آن به سوی هواساز باز می گردد.
اما روش کار دستگاه اگزوز فن بدین گونه است که سینی نیم دایره ای جلوی دستگاه اگزوز فن به اگزوز خودرو چفت می شود و با عمل مکش و هدایت دود خودرو به بیرون از طریق خرطومی باعث تمیز ماندن هوای داخل تعمیر گاه می شود.

وب سایت مجموعه پارالل صنعت به عنوان اولین و بهترین مرجع تخصصی تجهیزات تعمیرگاهی خودرو و ابزارآلات صنعتی در ایران با اهداف زیر در خدمت شما مشتریان عزیز می باشد:
1. افزایش کیفیت محصولات با بکارگیری و توزیع برند های معتبر
2. افزایش قابلیت و سطح آگاهی کارکنان، حفظ و توسعه انسانی
3. توسعه زیر ساخت ها و سیستم های اطلاعاتی
4. افزایش رضایتمندی مشتریان با تحویل به موقع در زنجیره تامین
5. منبع یابی جهت گسترش بازار و توسعه نام و نشان تجاری
6. افزایش تنوع در توزیع و توسعه متوازن فروش
7. تامین ابزارهای ایمن، با کیفیت و دوستدار محیط زیست